Algemene voorwaarden

Bij het aanmelden bij Puur Eva gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande voorwaarden:

1. De overeenkomst is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden.

2. Puur Eva behoudt het recht een training bij onvoldoende belangstelling te annuleren. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast.

3. De deelnemer is verplicht, onbehagen of abnormale vermoeidheid voor, tijdens als na de training te melden evenals veranderingen in zijn/haar lichamelijke conditie gedurende de duur van de overeenkomst.

4. Deelname aan een Bootcamp Training geschiedt geheel op eigen risico. Puur Eva is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training.

5. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is Puur Eva niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Puur Eva georganiseerde activiteiten.

6. Een bootcamptraining is intensief en blessuregevoelig. Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de trainingen. Indien je gezondheidsklachten of overgewicht hebt, of indien je een andere reden hebt om te twijfelen aan een trainingsdeelname, raden wij je sterk aan om eerst advies in te winnen bij een arts.

7. Puur Eva behoudt het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.

8. Inschrijven voor een van de trainingen van Puur Eva kan via aanmelding op de website en telefonisch. De deelnemer kan de training tot 3 uur voor aanvang annuleren, door zich online voor de training uit te schrijven dan wel de trainer telefonisch op de hoogte te stellen.

9. Er zijn geen terugbetalingen mogelijk op je Puur Eva strippenkaart. Alle ritten hebben een beperkte geldigheid, welke vermeld staat bij de tarieven.

10. Privacyverklaring: je stemt ermee in dat jouw gegevens door Puur Eva bewaard zullen worden. Mocht je stoppen met trainen bij Puur Eva, dan zal Puur Eva, nadat je je laatste training gevolgd hebt, jouw gegevens na 6 maanden verwijderen. Puur Eva verklaart hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving.

11. Bij registratie ga je akkoord met bovenstaande voorwaarden.

Aanmelden